פרופ' שרה סבירי

ארץ האמת ארץ הדימיון נציג ונשוחח על מושגים מהדרך כמו –חוכמת הלבהתמגנטותהשראהדמיוןסוד ונעבור על טקסטים שונים.לדוגמא – מה שמתגלה לאבן ערבי בביקורו בארץ האמת, הלא היא ארץ הדמיון: בארץ ההיא יש דיוקנאות (צורות, פרצופים) שטבעם מופלא. הם עומדים על אימות הדרכים המשקיפות לעבר העוה"ז וכאשר מבקש מי מאתנו להיכנס לארץ ההיא, בין אם הוא בן […]